top of page

22. MacBook Pro A2141 16นิ้ว Touchbar

อาการ Restart วน ไม่ยอมเข้า OS

ช่างได้ตรวจแล้ว NAND เสียจึงได้เปลี่ยน NAND ใหม่ตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้ว

22. MacBook Pro A2141 16นิ้ว Touchbar
bottom of page