top of page

16. Lenovo ideapad S130-14LGM

อาการบานพับฝืด ปิดฝาไม่ได้ ตัวเครื่องแตก

ช่างได้ตรวจซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ

16. Lenovo ideapad S130-14LGM
bottom of page