top of page

11. Acer Aspire C22-230

อาการเครื่องช้ามาก และต้องการ UPGRADE ให้เร็วขึ้น

ช่างได้ UPGRADE ตามที่ลูกค้าต้องการ
1.มีช่องว่างใส่ M.2 256 GB
2.เปลี่ยน Ram เดิม 4GB เป็น 8GB
3.เปลี่ยนแบต Bios
4.ลง Windows 11

11. Acer Aspire C22-230
bottom of page