top of page

20. MacBook Air A1466

อาการไม่มีแสงไฟ Black Light ที่จอ ช่างได้ตรวจแล้ว LogicBoard มีคราบกาแฟหลายที่มีสนิมขึ้น และมี Board ฉีกใกล้ขั้วเสียบจอ Board เดิมไม่สามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เพราะ Chip PCH เสีย

ช่างได้ทำการเปลี่ยน LogicBoard ตัวใหม่ของแท้มือสอง ตอนนี้กลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว

20. MacBook Air A1466
bottom of page