top of page

16. MacBook Pro M1 A2338

อาการเปิดไม่ติด ไม่ชาร์จ Battery TrackPad ไม่ทำงาน

ช่างได้ตรวจซ่อม LogicBoard และ TrackPad ให้ใช้งานได้ปกติแล้ว

16. MacBook Pro M1 A2338
bottom of page